Rubriky
Česká Lípa

Naděje na brzkou opravu střechy kostela Mistra Jana Husa

V pondělí 23. listopadu se zase o krůček přiblížila plánovaná výměna krovu, střechy a stropu kostela Mistra Jana Husa v městském parku. Výběrová komise otevírala obálky s nabídkami firem na náročnou opravu více jak devadesátileté stavby. Nejen krov a střešní krytina, ale také výjimečný systém zavěšení a konstrukce stropu budou muset být obnoveny. Nejnižší nabídková cena rekonstrukce překračuje čtyři miliony korun a Církev československá husitská ji plánuje financovat z více zdrojů. Příprava této akce vyžadovala vydatnou pomoc Tomáše Cidliny, Michala Panáčka, Romana Nacházela, Tomáše Myslivce a českolipských předválečných rodáků žijících dnes po celém Německu. Pokud se podaří neobyčejné úsilí Marie Truncové úspěšně završit, mohli by se všichni návštěvníci kostela i kolemjdoucí těšit z výsledku už v příštím roce.

kostel Mistra Jana Husa v České Lípě, foto Vít Černý

Manželům Truncovým, kteří se o kostel a blízkou faru od roku 2017 starají, se již podařilo realizovat za finanční pomoci Města Česká Lípa například obnovu elektroinstalace a s ní související nejnutnější opravu a vyčištění varhan nebo rekonstrukci jednoho z bytů v kostele po havárii vody. S pomocí příspěvků od malých laskavých dárců se mohly uskutečnit další opravy a zajistit bezpečnost návštěvníků instalovanou sítí, když letos v březnu odpadl kus stropu. Marie a Petr Truncovi se ale nevěnují jen kostelu a faře, ale hlavně člověku a duši. Vedle bohoslužeb se zde uskutečnilo nespočet koncertů, výstav a slavností ve spolupráci s Městem Česká Lípa nebo Ministerstvem kultury ČR, Základní uměleckou školou Česká Lípa či spolkem Arbor, pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. „Příchodem manželů Truncových se stal kostel Mistra Jana Husa pro mnohé nepostradatelným. Pro mě jakožto předsedu spolku Arbor, který usiluje o rozvoj duchovní kultury našeho regionu, se stal důležitým centrem setkávání lidí, posluchačů, návštěvníků ať už Českolipského komorního cyklu či festivalu Lípa Musica,“ hodnotí Martin Prokeš, ředitel festivalu. Výjimečné místo mohou také navštívit turisté i místní při prohlídkách pořádaných Regionálním turistickým informačním centrem, o které je stálý zájem.

kostel Mistra Jana Husa, pohlednice ze soukromé sbírky Libora Kadlece

Tento kostel církve československé husitské navíc zdobí varhany drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Významný český varhanář Ivan Bok se vyjádřil, že v našich poměrech jde o naprostou raritu. A dodal, že tento nástroj je nejspíš poslední existující věc z původního kostela drážďanské diakonie zničené bombardováním. Současné umístění varhan dává tomuto nástroji možnost vyznít možná lépe, než tomu bylo v Drážďanech. Akustika v České Lípě je skvělá, proto se v posledních letech stále častěji otevírá muzikantům.

Výjimečný bohoslužebný prostor kostela Mistra Jana Husa, jeho světlo, prostotu a současně dokonalost, mimořádnou akustiku a vzácné varhany vyzdvihl také architekt Tomáš Myslivec, který se na přípravě rekonstrukce podílí: „Hudbu, která slouží k setkávání lidí, nelze odsud přesunout jinam, protože nic podobného neexistuje.“

interiér kostela Mistra Jana Husa v České Lípě, foto Vít Černý

„Prosím, pomozme nejen lajkováním a sdílením, to památku neopraví, otevřme svá srdce a dle svých možností pojďme v tento adventní čas poslat dar na záchranu kostela, který je nově také zapsanou kulturní památkou,“ doplňuje Martin Prokeš.

Veřejnou sbírku „Záchrana kostela Mistra Jana husa v České Lípě“, jejíž výtěžek přispěje nejen k opravě střechy, ale také varhan a dalšího zázemí kostela, můžete laskavě podpořit zasláním daru na účet 115-7399260227/0100. Za příspěvky i všechnu dosavadní podporu děkuje Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě spolu s Mgr. Marií Truncovou.

Jakub Mencl,
člen zastupitelstva města

Text byl prvně publikován v Městských novinách v prosinci 2020

Článek byl prvně publikován v prosincových Městských novinách a později také na serveru i-noviny.cz.

Rubriky
Česká Lípa

Smaltované cedule s číslem popisným a orientačním

Když si chcete v České Lípě správně označit dům číslem popisným (nebo i orientačním) máte snadnou volbu.

Rada města Česká Lípa schválila 15. října 2019 jednotné „Zásady města Česká Lípa o označování ulic, veřejných prostranství a budov“.

Tabulka s číslem popisným má být smaltovaná cedulka o rozměrech 20×15 cm, s bílým pozadím, červeným orámováním a červeným arabsky psaným číslem uprostřed. Tabulka s číslem evidenčním (obvykle garáže nebo budovy určené k rekreaci) je stejná jako tabulka s číslem popisným, jen je místo červené použita černá barva. Čísla orientační, která mají podobu tmavě modré tabulky s bílým číslem uprostřed, již nyní stavební úřad nepřiděluje, ale stávající jsou samozřejmě v platnosti.

Smaltovaná domovní čísla pro Českou Lípu

Až budete rekonstruovat fasádu a budete si chtít novou smaltovanou cedulku objednat, jde to snadno v e-shopu smaltzlin.cz v kategorii, která nese název města Ostravy. Za dva týdny k Vám smaltovaná bombírovaná cedule s číslem Vašeho domu dorazí. Jedna vyjde asi na 350 korun.

Smaltované cedule s čísly českolipských domů.

V srpnu 2020 jsme společně s přáteli hromadně objednali smaltované tabulky s čísly popisnými, abychom vyzdobili naše domy v části města. Měl jsem radost, když jsme nakonec objednávali dvacet cedulí.

Objednat si je můžete i vy. V eshopu smaltzlin.cz to jde snadno.

Rubriky
Česká Lípa

Mapa míst pro volné pobíhání psů v České Lípě

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa upravuje vyhláška 5/2020

Moje mnohahodinové hraní s online mapami mapbox.com začalo díky dotazu kamaráda Vítka, který mi dorazil v pátek do Messengeru.

„Ahoj. Nevíš náhodou, kde nebo jestli vůbec najdu mapu na venčení psů? Kde můžou kálet a nechat to tam?“

— Vítek

„Dobrý dotaz, teď se měnila vyhláška, mrknu, zda je součástí mapa.“

— já

V prosinci 2020 jsme na zastupitelstvu města Česká Lípa schvalovali novou obecně závaznou vyhlášku 5/2020, která drobně upravila prostory vymezené pro volné pobíhání psů. Dosavadní vyhláška 2/2013 byla z ledna 2013.

Na webu města je vyhláška umístěná v podobě PDF souboru s naskenovanými listy textové i přílohové části. Pokusil jsem se vytvořit online verzi mapy se všemi dvaceti vymezenými prostory pro volné pobíhání psů. Mapu, ve které se dá jak na počítači tak na mobilu snadno posouvat a zoomovat a omrknout, kde všechny ty plochy vyjmenované vyhláškou jsou.

Příloha vyhlášky je ve formě naskenované mapy s orientačním zákresem ploch s uvedením parcelních čísel, pokusil jsem se tedy polohu a tvar mnohoúhelníků, které definují jednotlivé plochy, odhadnout a napozicovat co nejpřesněji. Přestože jsem pracoval také s katastrální mapou, berte to, prosím, jako orientační zákres.

Příklad jedné ze stránek příloh vyhlášky 5/2020, mapa jedné z dvaceti ploch určených pro volné obíhání psů.
Ukázka jedné ze stránek příloh vyhlášky 5/2020, mapa jedné z dvaceti ploch určených pro volné obíhání psů (sken papírové verze do PDF).

Dvanáct míst pro volné pobíhání psů je ve městě Česká Lípa a zbylých osm v některé z městských částí (Manušice, Častolovice, Písečná, Dobranov, Vítkov, Vlčí důl, Žizníkov, Okřešice).

České otázky k venčení psů v České Lípě

Můžu na „venčicích plochách“ nechat svého psa pobíhat volně?

Ano. Pes může být bez vodítka, ale musíte mu věnovat svoji plnou pozornost a mít jej pod dohledem a přímým vlivem. Musíte být schopní jej přivolat, ručíte za něj.

Jakou pokutu může městská policie udělit, když po svém psovi neuklidím exkrement z veřejného prostranství?

Za tento přestupek hrozí pokuta až dvacet tisíc korun.

Musím sbírat exkrementy, když pes vykoná potřebu na některé z ploch určených pro volné pobíhání psů?

Tady bude odpověď, až ji zjistím. #todo

Proč je tolik ploch pro volné pobíhání psů v městských částech České Lípy, které jsou spíše vesnického typu? Tam snad nejsou tolik potřeba, ne?

Tady bude odpověď, až ji zjistím. #todo

Online mapa míst pro volné pobíhání psů v České Lípě

Po několika hodinách pokusů se mi podařilo vytvořit online mapu se zakreslením všech dvaceti ploch. Zkuste si po zobrazení mapy v novém okně měnit měřítko, zoomovat na jednotlivé plochy.

Ukázka mapy míst pro volné pobíhání psů.
Ukázka přiblížení mapy na plochu pro volné pobíhání psů na Ladech.

Zobrazení „psí mapy“ v Mapy.cz

Pokud byste si chtěli mapu zobrazit v Seznamáckých Mapách, budete potřebovat soubor formátu .KML, do kterého jsem vložil jednak dvacet polygonů a jednak dvacet bodů (špendlíků), aby byly plochy při malém zvětšení vůbec k nalezení.

📁 Soubor ve formátu KML ke stažení.

Stažený soubor .KML pak jednoduše v počítači „přetáhnete“ do okna prohlížeče, ve kterém máte otevřené Mapy.cz.

Ukázka zobrazení ploch v prostředí webové aplikace Mapy.cz po importu .KML souboru s daty jednotlivých polygonů (celek).
Ukázka zobrazení ploch v prostředí webové aplikace Mapy.cz po importu .KML souboru s daty jednotlivých polygonů (přiblížení).
Ukázka zobrazení v Mapy.cz (fotomapa + plochy pro volné pobíhání psů).

Použité aplikace a služby

  • mapbox.com — aplikace pro vytváření map s vlastními uživatelskými daty
  • geojson.io — zobrazení, editace, konverze (KML vs. GeoJSON atd.)
  • mapy.cz — mapový portál české internetové jedničky Seznam.cz

Zdrojová data na hraní


Jelikož je vyhláška na webu města vložena strojově nečitelně (naskenované listy), vkládám ji v elektronicky čitelném formátu v plném znění sem.

Znění vyhlášky 5/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů


MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Zastupitelstvo města Česká Lípa
Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 5/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 16.12.2020 usnesením č. 289/B/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět úpravy
Předmětem této vyhlášky je stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení prostor pro volné pobíhání psů na území města Česká Lípa.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Na veřejných prostranstvích ve městě Česká Lípa, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
3) Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly a jejich neodstraněním je přestupkem.

Článek 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Článek 4
Sankce

Porušení povinností stanovených v této vyhlášce se postihuje podle zvláštních zákonů.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 23.01.2013.

Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jaroslav Turnhöfer v.r.
I. místostarosta

Ing. Jitka Volfová v.r.
starostka

datum schválení: 16. prosince 2020
datum nabytí platnosti: 17. prosince 2020
datum účinnosti: 2. ledna 2021

Externí zdroje

Článek Petry Hámové z Českolipského deníku „Venčení psů v Lípě bude mít nová pravidla. Mění se seznam ploch pro volný pohyb“ ze dne 18. prosince 2020.